HEt strc-bestuur

8 gemotiveerde vrijwilligers steken maandelijks de koppen bij elkaar om de club draaiende te houden. Zij vergaderen steeds elke laatste vrijdag van de maand (behalve tijdens de zomervakantie)

Voorzitter: Frank Istas

 • moet minimum 3 jaar bestuurservaring hebben
 • roept de raad van bestuur bij elkaar op regelmatige basis
 • coördineert de projecten
 • begeleidt en controleert de uit te voeren taken
 • stuurt de bestuursleden bij waar nodig voor de goede werking 
 • verzorgt de contacten met gemeentebestuur: externe public relations
 • controleert alle publicaties ( vb officiële website, clubblaadje, ...)
 • ontvangt de briefwisseling ter inzage
 • controleert de activiteiten vriendenkring STRC

ONDER-voorzitter: Kim Koopmans

 • vervangt de voorzitter indien nodig
 • stelt samen met de penningmeester de balans op
 • stelt samen met de voorzitter de agenda van de vergadering op
 • doet de follow-up van afspraken van vorige vergaderingen

secretaris: Peter Istas

 • ontvangt alle inkomende post, geeft deze ter inzage aan de voorzitter en deelt deze mee aan de raad van bestuur
 • stelt alle uitgaande briefwisseling op in samenspraak met de voorzitter
 • stelt de uitnodigingen op voor allerhande activiteiten
 • maakt het verslag van raad van bestuur en doet de follow-up van de gemaakte afspraken
 • heeft contact en doet de follow-up van afspraken met de federatie en andere organen
 • doet de follow-up van alle geplande activiteiten
 • verzorgt de inschrijvingen, ledenlijsten, ... in samenwerking met receptie STRC

penningmeester: Erik meunier

 • waakt over de inkomsten en de uitgaven
 • telt maandelijks het overzicht van inkomsten en uitgaven op
 • stelt samen met de ondervoorzitter de balans op
 • stelt samen met de ondervoorzitter de begroting op

VERTEGENWOORDIGER TRAINERS: LIESBETH SEPELIE

 • zit de trainersvergadering voor
 • roept de trainersvergadering samen:
  • voorstellen van trainingsuren + vervanging
  • vakantieregelingen
  • samenstelling banen
  • organisatie clubkampioenschap
  • voorstellen nieuw materiaal
 • doet de follow-up van bijscholingen en opleidingen samen met de secretaris
 • informeert de trainers over de beslissingen van de raad van bestuur in verband met sport
 • stuurt en coacht de trainers gedurende het ganse seizoen
 • verantwoordelijke tijdens de trainingen

VERANTWOORDELIJKE EVENEMENTEN: DRIES GEUSSENS

 • plant en organiseert/coördineert alle STRC-evenementen
 • coördineert de STRC-bijdragen aan evenementen waaraan STRC participeert
 • zoekt van de nodige vrijwilligers voor alle STRC-evenementen
 • informeert alle leden en sympathisanten van de evenementen in samenspraak met de secretaris

AFGEVAARDIGDE VAN DE LEDEN: BRAM BOLLENS

 • vertegenwoordigt de zwemmers / ouders op de raad van bestuur (opmerkingen, voorstellen, enz.)
 • stelt de STRC-onthaalplanning op

AFGEVAARDIGDE VAN DE LEDEN: RUNE VANBRABANT

 • vertegenwoordigt de zwemmers / ouders op de raad van bestuur (opmerkingen, voorstellen, enz.)
 • is verantwoordelijk voor de stage competitiezwemmers

VERANTWOORDELIJKE WEDSTRIJDEN/OFFICIALS: KIM KOOPMANS

 • Wedstrijden
  • zorgt voor uitnodiging zwemwedstrijden en wedstrijden reddend zwemmen en zoekt een 'dag'-coach
  • zorgt voor de inschrijvingen naar de wedstrijdsecretariaten
  • zorgt voor de betalingen van de wedstrijdgelden
  • informeert de zwemmers met briefjes in verband met de regelingen van de wedstrijddag
  • brengt de wedstrijdkit in orde en bezorgt deze aan de dagcoach
  • doet de follow-up van het reglement van de zwemmer, competitiereglement
  • doet de follow-up van de wedstrijdverplaatsingen en maakt hiervoor het overzicht na de laatste competitie van het seizoen

 

 • Officials
  • zoekt officials voor alle wedstrijden
  • verzorgt overzicht van de aanwezige STRC-officials op wedstrijden
  • informeert de officials van reglementswijzigingen in samenspraak met de secretaris
  • controleert ontvangen boetes