HHR

Zoals elke club, kan ook STRC niet zonder Huishoudelijk Reglement.

Iedereen gaat automatisch bij zijn inschrijving akkoord met het HHR, overtredingen tov het HHR zullen in de RvB besproken worden en een sanctie zal opgelegd worden aan de overtreder.

STRC-HHR